Teamkompasset®

Sæt fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet

 • Medlemmer: 5.700 kr. / Andre: 6.700 kr. (ex. moms)
 • 3. maj 2018 kl. 9:00 – 16.30
 • 23. august 2018 kl. 9:00 – 16-30
 • 28. november 2018 kl. 9:00 – 16:30
 • CfL (eksternat)
 • Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø
 • Chefrådgiver – Internationale og Validerede Ledelsesredskaber Annette Elgaard Bøttger
  Relations Manager – Internationale og Validerede Ledelsesredskaber Hafdis B. Thorsteinsdottir
 • 4,8 ud af 5 mulige ved en vurdering af indfrielse af forventninger.

Få en let anvendelig metode du kan bruge i dit arbejde med team og grupper, og som bygger på Jungs typologi.

Teamkompasset® er en dynamisk metode, der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjer som Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®.

Teamkompasset® sætter fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet.

Formålet med Teamkompasset®

Kurset giver dig viden om Teamkompassets® teamroller, og hvordan de danner afsæt for udvikling af team. Med Teamkompasset® som omdrejningspunkt arbejder du på kurset med typiske udfordringer for et team som samarbejde, kommunikation og relationer. Kurset former sig dels som teoriformidling og dels som forståelses-, afklarings- og erfaringsdiskussioner.

Hvordan og hvem kan anvende Teamkompasset®?

Værktøjet og kurset henvender sig til alle medarbejdere og HR-konsulenter, som arbejder professionelt med team-, lederudvikling og grupper.

Hvem bruger Teamkompasset®?

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Realkreditrådet, KMD A/S, Target People, Københavns Kommune og MAN Diesel & Turbo.

Hvordan får jeg adgang til Teamkompasset®?

Det er en forudsætning for at deltage på certificeringskurset, at du er autoriseret i og har praktisk erfaring med enten Jungiansk Typeindeks (JTI), MBTI® eller andre tilsvarende jungianske værktøjer, og at du har grundlæggende teoretisk og praktisk erfaring med grupper/team – enten som deltager i eller udvikler af disse.

Hvad koster Teamkompasset®?

Certificering:

Medlemmer: 5.500 kr. /Andre: 6.500 kr.

 

Vil du vide mere?