Ledelsesredskaber

Produktoversigt og priser.

CfLs ledelsesredskaber henvender sig til konsulenter og HR-professionelle. De er internationalt gangbare og solidt validerede. Derudover tilbyder vi branchens mest fleksible samarbejdsmodel. Kontakt os meget gerne på 7023 0022, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Erhvervsrettet
Testning (ET)

Formål

Kurset i Erhvervsrettet Testning er adgangsgivende til CfLs brede palet af erhvervspsykologiske redskaber

Målgruppe

Alle, der skal anvende erhvervspsykologiske testværktøjer

Anvendelse

Erhvervsrettet Testning henvender sig til dig, der skal til at arbejde med erhvervspsykologiske test

Varighed

1 dag eller virtuelt e-learning

Certificering

Medlemmer: 5.500 kr.

Andre: 6.500 kr.

Vi tilbyder også Erhvervsrettet Testning som virtuelt kursus (online)

Materialer

Mere information

Evne og færdig-
hedspakken (EFP)

Formål

Matcher kandidatens evner og færdigheder til jobbets krav – omtanke, læse, skrive, regne

Målgruppe

Recruiters

HR

Interne og eksterne Konsulenter

Anvendelse

Rekruttering/ Assessment

Assessment center

Varighed

2 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 8.200 kr.

Andre: 9.600 kr.

Materialer

Licens: 100 kr. (ekskl. Connector Ability 2.1)

Uden licens: 300 kr. (ekskl. Connector Ability 2.1)

Connector Ability 2.1 med licens: 310 kr.

Connector Ability 2.1 uden licens: 450 kr.

Mere information

Oplæg til
Samtale (OTS)

Formål

Afklare kandidatens tilgang til opgaver og kolleger i det aktuelle job

Målgruppe

Recruiters

HR

Interne og eksterne Konsulenter

Anvendelse

Let rekruttering

Assessment center

Komprimerede rekrutteringsprocesser

Varighed

1 + 1 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 8.200 kr.

Andre: 9.600 kr.

Materialer

Licens: 100 kr.

Uden licens: 300 kr.

Mere information

Klik på billedet for at forstørre det

bidrag-til-bedommelse

Bidrag til
Bedømmelse (BTB)

Formål

Afdække kandidatens motivation, drive, opgaveløsning, temperament og samarbejdsmåde

Målgruppe

Recruiters

HR

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Anvendelse

Rekruttering

Leder- og gruppeudvikling

Assessment/Assessmet center

Onboarding og fastholdelse

Varighed

2 + 1 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 14.400 kr.

Andre: 16.900 kr.

Materialer

Licens: 150 kr.

Uden licens: 450 kr.

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

bidrag-til-bedommelse

Karrieremodel™ – Individniveau (KMI)

Formål

Afsæt for at tale karriereforløb og -afklaring

Målgruppe

Recruiters

HR/ L&D/ OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Ledere

Anvendelse

Udvikling af ledere, medarbejdere og organisation

Assessment/Assessment center

L&D aktiviteter: Talentudvikling, karrieresamtaler, kulturprojekter osv.

Varighed

2 + 1 dag(e)

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 16.200 kr.

Andre: 19.100 kr.

Materialer

Med licens: 200 kr.

Uden licens: 450 kr.

Mere information

Klik på billedet for at forstørre det

karrieremodel-individniveau

Karrieremodel™ – Organisationsniveau (KMO)

Formål

Afdække karrierekultur og incitamentssystem

Målgruppe

Recruiters

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Ledere

Anvendelse

Udvikling af ledere, medarbejdere og organisation

Assessment/ Assesment center

L&D aktiviteter: Talentudvikling, karrieresamtaler, kulturprojekter osv.

Varighed

1 + ½ dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 5.500 kr.

Andre: 6.500 kr.

Materialer

Licens: 200 kr.

Uden licens: 450 kr.

Mere information

Klik på billedet for at forstørre det

karrieremodel-organisation

Decision Styles™ (DS)

Formål

Afdække lederens og/eller gruppens beslutningsprofil benchmarket mod best-in-class profiler

Målgruppe

Recruiters

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Ledere

Anvendelse

Leder- og gruppeudvikling

Eksekveringskraft

Assessment/ Assessment center

Varighed

2 + 1 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 14.400 kr.

Andre: 16.900 kr.

Materialer

Licens: 200 kr.

Uden licens: 450 kr.

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

decision-styles

Jungiansk Type-
indeks (JTI)

Formål

Forstå egne præferencer i samspillet med andres præferencer for den optimale interaktion

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Ledere

Anvendelse

Leder- og gruppeudvikling

Kommunikation, samspil og relationer

Coaching

Varighed

3 + 1 dage eller 1 + 1 + 1 (blended learning)

JTI tilbydes som blended learning

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Certificering

Medlemmer: 16.400 kr.

Andre: 19.300 kr.

Materialer

Licens: 100 kr.

Uden licens: 175 kr.

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

JTI-2

Teamkompasset® (TK)

Formål

Forstå egne præferencer i samspillet med andres præferencer for den optimale interaktion

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Ledere

Anvendelse

Leder- og gruppeudvikling

Kommunikation, samspil og relationer

Coaching

Varighed

1 dag

Certificering

Medlemmer: 5.500 kr.

Andre: 6.500 kr.

Materialer

Licens: 80 kr.

Uden licens: 100 kr.

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

Teamkompasset

 

Leadership Equity
Assessment™ (LEA)

Formål

At måle, hvordan medarbejderne oplever vilkårene som team for at kunne performe – det er altså ikke en måling af lederen, men af hele teamets performancevilkår. LEA er 13 spørgsmål, der alle har valid indvirkning på medarbejder- og kundeloyalitet samt produktivitet og profitabilitet.

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Ledere

Anvendelse

Udvikling af leder, team og organisation

Indikator for engagement og Performance i teamet og i organisationen

Varighed

2 + 1 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 14.400 kr.

Andre: 16.900 kr.

Materialer

Licens: 1.450 kr.

Uden licens: 2.550 kr.

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

Leadership-equity-assessment

Leadership Focus
Profile (LFP)

Formål

Afdække lederadfærd inden for drift, relationer, udvikling og ledermotivation

Målgruppe

Recruiters

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Coaches

Anvendelse

Lederudvikling (individ eller gruppeniveau)

Tungere assessment- og rekrutteringsopgaver

Varighed

2 + 1 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Tilbydes ikke som blended learning

Certificering

Medlemmer: 14.400 kr.

Andre: 16.900 kr.

Materialer

Licens: 250 kr.

Uden licens: 600 kr.

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

leadership-focus-profile

CfL Assessment

Formål

Assessment af ledelsen i en virksomhed giver mulighed for at finde de greb der skal til, for at virksomheden kan skabe bedre resultater

Målgruppe

Bestyrelser

Topledelser

Mellemledere

Projektledere

Anvendelse

CfLs Assessment er tilpasset de forretningsmæssige fokuspunkter som er mest afgørende for jer

Varighed

Typisk 2 uger

Certificering

Ingen

Materialer

Udarbejdelse af kriterier/ledelsesgrundlag ved hjælp af diverse redskaber

Mere information

Reflector BigFive 2.1 & 360 graders evaluering

Formål

Du bliver certificeret i begge værktøjer på kurset. Det gør dig i stand til at gennemføre forskellige former for samtaler, enten med ét eller begge værktøjer, og med omdrejningspunkt i adfærd. Derfor får du et dybt, og samtidig nuanceret, kendskab til kandidaterne, da BigFive bygger på 144 spørgsmål og 360 rutinemæssigt arbejder med 43 kompetencer indenfor kundeservice, ledelse, initiativ, iværksætteri osv. BigFive findes på 25 sprog og 360 findes på 15 sprog.

Efter kurset vil du være i stand til at udsende spørgeskemaer, udtrække og analysere rapporterne, samt gennemføre samtalerne med udgangspunkt i rapporterne.

Målgruppe

BigFive & 360 værktøjerne og kurset henvender sig til alle personer herunder HR-professionelle, udviklingskonsulenter, ledelsescoaches og psykologer som bl.a. arbejder med:

  • Performance management
  • Ledelse
  • Kompetenceudvikling
  • Karriereudvikling
  • Talent Management

Anvendelse

Tidligere deltagere har bl.a. været fra følgende virksomheder:
Trustpilot, Telia, Telenor.

Kurset er særdeles velegnet til brug for både vores danske og internationale rekrutteringer og udviklingsopgaver. Med 25 sprog og de 43 kompetencer, kan vi dække stort set alle positioner/kandidater/medarbejdere internationalt.

Frederik Nielsen  HR Business Partner, Cembrit Holding

Varighed

2+1 dag

Hos CfL

Certificering

Medlemmer: 16.400 kr.

Andre: 19.300 kr.

Materialer

Licens
Reflector BigFive 2.1: 560 kr. pr. test
360 graders evaluering: 1.220 kr. pr. test

Uden licens
Reflector BigFive 2.1: 800 kr. pr. test
360 graders evaluering: 1.750 kr. pr. test

Mere information

Mere information kommer snart..

Situationsbestemt ledelse® II Experience,
Grundforløb (SLII)

Formål

Match medarbejdernes niveau (kompetence og engagement) og behov (for støtte og instruktion) med den rette ledelsesstil og øg performance

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Ledere

Anvendelse

Formelle eller uformelle ledere eller konsulenter (interne eller eksterne konsulenter)

Varighed

2 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Der vil være blended learning elementer i undervisning

Kursus

Medlemmer: 11.900 kr.

Andre: 14.00 kr.

Materialer

Mere information

Situationsbestemt ledelse® II for Specialister (SLII)

Formål

Match medarbejdernes niveau (kompetence og engagement) og behov (for støtte og instruktion) med den rette ledelsesstil og øg performance

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Specialister

Anvendelse

Formelle eller uformelle specialister eller konsulenter (interne eller eksterne konsulenter)

Varighed

2 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Der vil være blended learning elementer i undervisningen

Kursus

Medlemmer: 11.900 kr.

Andre: 14.00 kr.

Materialer

Mere information

klik på billedet for at forstørre det

Leadership-equity-assessment

Situationsbestemt ledelse® II Experience, Certificering (SLII)

Formål

Match medarbejdernes niveau (kompetence og engagement) og behov (for støtte og instruktion) med den rette ledelsesstil og øg performance

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Ledere

Anvendelse

SLII / SLX Certificeret træner (eksterne eller interne trænere)

Varighed

2 dage

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Der vil være blended learning elementer i undervisningen

Certificering

Medlemmer: 19.200 kr.

Andre: 22.400 kr.

Materialer

SLX: 2.450 kr.

SLII: 1.550 kr.

Mere information

Situationsbestemt Teamledelse®, Grundforløb (SLII)

Formål

Forstå team dynamikkerne og sæt teamet op til succes med klar accountability

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Ledere

Anvendelse

Formelle eller uformelle ledere eller konsulenter (interne eller eksterne konsulenter)

Varighed

1 dag

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Ikke blended

Kursus

Medlemmer: 5.100 kr.

Andre: 6.000 kr.

Materialer

Mere information

Situationsbestemt Teamledelse®, Certificering (SLII)

Formål

Forstå team dynamikkerne og sæt teamet op til succes med klar accountability

Målgruppe

HR/L&D/OD

Interne og eksterne Konsulenter

Ledere

Anvendelse

SLII/SLX certificeret træner (eksterne eller interne trænere)

Varighed

1 dag

Hos CfL eller som tilbudt kursus hos kunden

Ikke blended

Certificering

Medlemmer: 8.900 kr.

Andre: 10.500 kr.

Materialer

SLX: 2.450 kr.

SLII: 1.550 kr.

Mere information

Vi har sat vores ledelsesredskaber i system

CfLs palet af ledelsesredskaber

Redskaber til medarbejder- og lederudvikling

Redskaber til rekruttering og udvælgelse