Kundecases

Se hvad vore kunder siger…

Hvad siger vores kunder om os?

Margrete Larsen

      “For at tilføre endnu mere kvalitet i rekrutteringsprocessen har vi valgt at supplere vores værktøjskasse med BTB for funktionærer og OTS for timelønnede. Og med stor accept i vores organisation! Resultatet er stor indsigt i kandidatens præferencer og bidrager konstruktivt i udvælgelsesprocessen for såvel leder som HR. Og ofte lærer kandidaterne også noget om sig selv.”

Margrete Larsen
HR-direktør, VERDO A/S

      ”Hos Rambøll bruger vi Decision Styles i vores globale ledertræning af vores område- og divisionsdirektører. Vi bruger Decision Styles til at øge bevidstheden om, hvordan alle ledere har visse beslutningspræferencer, som matcher visse situationer, men at der også vil være situationer, hvor man som leder må træde ud af sine beslutningspræferencer og komfortzone for at matche situationens krav og beslutningens forudsætninger. Decision Styles er med til give lederne en bevidsthed om, hvilke blinde punkter og beslutningsstile, de med fordel kan arbejde med for at blive mere effektive i deres ledelsesstil og kommunikation.”

Kasper Jølberg
Lead Consultant, Rambøll Denmark A/S

Frederik Iuel

     “Karrieremodellen har en høj træfsikkerhed, når det handler om at afklare det næste skridt i karrieren. De medlemmer, som jeg har brugt karrieremodellen sammen med, oplever at få en konkret ramme til deres karriereudvikling. Og det sætter de fleste pris på. Det specielle ved modellen er dens effektivitet i dialogen. Med sine enkle og letgenkendelige karrieretilgange sporer den hurtigt dialogen hen på relevante handlinger og muligheder, for alle typer af djøf’ere, og uanset hvor de er i deres karriere og arbejdsliv.”

Frederik Iuel
Karrierecoach, DJØF

     “Jeg fik meget stort udbytte af JTI autorisationskurset både teoretisk og i praksis. Til dagligt bruger jeg kurset til at give gode individuelle tilbagemeldinger, men også at udforme teamsceancer, hvor folk får nogle AHA- oplevelser ved deres forskelligheder.”

Mette Kjøge Jakobsen
HR-konsulent, Jyske Bank

Anne Skanderby

     “Fordelen ved LEA er, at der kun er 13 spørgsmål, og at fokus både er på lederskab og følgeskab. Det er et hurtigt, overskueligt og konkret værktøj, der både udfordrer ledere og medarbejdere. Vi bruger resultaterne til en fokuseret og handlingsorienteret dialog. Det skaber energi og mening for både mig og medarbejderne.”

Anne Skanderby
Rådgivningschef, IDA

Torben Andersen

     “Leadership Focus Profile har forstærket min indsigt i, hvem jeg selv er som leder. Selvom jeg i forbindelse med nogle af resultaterne i testen tænkte: ”Det kan ikke være rigtigt!”, så gav den medfølgende dialog mig forståelse af, at der nok trods alt var noget om snakken. Som leder af en udviklingsafdeling, er det væsentligt, at jeg lykkes med at inddrage andre i løsningerne uden samtidig at give køb på det overordnede formål. Jeg bruger dagligt indsigten fra Leadership Focus Profile til at sikre dette.”

Torben Andersen
IT-direktør, DAO distribution A/S

Hør mere om partnerskab med CfL

Hør mere om internationale og validerede ledelsesredskaber

HR Business Partner og Manager fra Chr. Hansen A/S, Rune Pedersen fortæller om Chr. Hansen A/S’ brug af SLII til deres ledere, og hvordan kursets indhold er relevant for netop deres ledere.

HR Business Partner og Manager fra Chr. Hansen A/S, Rune Pedersen fortæller om Chr. Hansen A/S’ brug af SLX til deres ledere og hvordan kursets indhold er relevant for netop deres ledere.

Hør mere om CfLs ledelsesredskaber til interne og eksterne konsulenter