Jungiansk Typeindeks (JTI)

Gør forskelle til fordele – øget forståelse, bedre samarbejde, bedre resultater

 • Medlemmer: 16.400 kr. / Andre: 19.300 kr. (ex. moms)
 • Modul 1: 2. maj kl. 9:15 – 17:00 2017
  Modul 2: 9. maj kl. 9:15 – 17:00 2017
  Modul 3: 13. juni kl. 9:15 – 17:00 2017

Modul 1: 9. juni kl. 9:15 – 17:00 2017 (Aarhus)
Modul 2: 15. juni kl. 9:15 – 17:00 2017 (Aarhus)
Modul 3: 14. aug. kl. 9:15 – 17:00 2017 (Aarhus)

Modul 1: 12. juni kl. 9:15 – 17:00 2017
Modul 2: 19. juni kl. 9:15 – 17:00 2017
Modul 3: 21. aug. kl. 9:15 – 17:00 2017

Modul 1: 22. aug. kl. 9:00 – 24. aug. kl 17:00 2017
Modul 2: 12. okt. kl. 9:00 – 17:00 2017

Modul 1: 3. okt. kl. 9:15 – 17:00 2017
Modul 2: 10. okt. kl. 9:15 – 17:00 2017
Modul 3: 16. nov. kl. 9:15 – 17:00 2017

Modul 1: 4. dec. kl. 9:15 – 17:00 2017
Modul 2: 11. dec. kl. 9:15 – 17:00 2017
Modul 3: 23. jan. kl 9:15 – 17:00 2018

 • CfL (eksternat)
  Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø
 • Relations Manager – Internationale og Validerede Ledelsesredskaber Hafdis B. Thorsteinsdottir,
  Chefrådgiver – Internationale og Validerede Ledelsesredskaber Annette Elgaard Bøttger,
  Chefrådgiver – Erhvervspsykologi Maj Schøler Fausing,
  Seniorrådgiver – Internationale og Validerede Ledelsesredskaber Erik Blatt Lyon,
  Seniorrådgiver – Erhvervspsykologi Rikke Sierst,
  Seniorrådgiver – Erhvervspsykologi Kaja Søndergaard
 • 4,7 ud af 5 mulige ved en vurdering af indfrielse af forventninger.

Hver eneste medarbejder har sin egen særlige betydning i organisationen, og derfor er alle medarbejdere vigtige for at skabe et godt resultat.

Jungiansk Typeindekser et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt individuelt såvel som i grupper.

Jungiansk Typeindeks giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

Formålet med Jungiansk Typeindeks

Du får den grundlæggende teoretiske viden om og forståelse af Jungs typologi samt viden om, hvordan du anvender Jungiansk Typeindeks som udviklingsværktøj. Du lærer at præsentere værktøjet, tolke profiler og holde tilbagemeldingssamtaler. Du bliver præsenteret for værktøjets anvendelsesmuligheder i organisationen.

Hvordan og hvem kan anvende Jungiansk Typeindeks?

Instrumentet og kurset henvender sig til alle personer eller HR-professionelle, som arbejder med:

 • Udviklingsprocesser
 • Personlig udvikling
 • Lederudvikling
 • Konflikthåndtering
 • Teambuilding og interpersonelle relationer
 • Forandringsprocesser
 • Karriererådgivning
 • Kommunikation

Hvem bruger Jungiansk Typeindeks?

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: PFA Pension, KMD A/S, Novozymes A/S, Trafikselskabet Movia A/S, SEAS-NVE Holding A/S og Develosofi Management

“Jeg fik meget stort udbytte af JTI-autorisationskurset både teoretisk og i praksis. Til dagligt bruger jeg kurset til at give gode individuelle tilbagemeldinger, men også at udforme teamsceancer, hvor folk får nogle AHA- oplevelser ved deres forskelligheder.”

Mette Kjøge Jakobsen, HR-konsulent, Jyske Bank

Hvordan får jeg adgang til Jungiansk Typeindeks?

Du kan få adgang til at anvende Jungiansk Typeindeks ved at gennemføre et autorisationskursus på 3 + 1 dag, som CfL udbyder. Som en del af autorisationskurset skal du mellem modul 1 og 2 gennemføre 4 tilbagemeldingssamtaler, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Det er en forudsætning for deltagelse i autorisationskurset, at du har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning, medmindre du har grundkursus i tests fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL, Cubiks el. lign.

Hvad koster Jungiansk Typeindeks?

Certificering:

Medlemmer: 16.400 kr. /Andre: 19.900 kr.

 

Materialer:

Med licens: 100 kr. pr. rapport inkl. booklet

Uden licens: 175 kr. pr. rapport inkl. booklet

Vil du vide mere?